Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovný poradce

Výchovný poradce


Výchovný poradce:

Konzultace poskytujeme zájemcům kdykoli po předchozí domluvě.


  Výchovný poradce ve škole: 

  • zabezpečuje poskytování poradenských služeb
  • spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pracovníky školy při řešení problémů
  • zabezpečuje vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vede záznamy o žácích s problémy vzdělávacími, výchovnými a žácích ze znevýhodněného prostředí
  • poskytuje informace  o poradenských zařízeních a zprostředkovává zájemcům možnost využití jejich služeb
  • poskytuje pomoc při problémech s prospěchem a chováním
  • pomáhá při výběru dalších možností vzdělávání a poskytuje služby kariérového poradenství
  • průběžně spolupracuje s institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů

Jednotná přijímací zkouška 2024

Pro naše vycházející žáky, jejich rodiče a zákonné zástupce jsou v příloze uvedeny základní informace zveřejněné na www.cermat  - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které týkají Jednotné přijímací zkoušky a přihlášek na střední školy v roce 2024. Další informace Vám budeme sdělovat po schválení novely školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda.


Publikováno 22. 11. 2023 14:08

Vzdělávací mapa škol Karlovarského kraje

Vážení rodiče, žáci devátých ročníků,

vytvořili jsme pro vás ve spolupráci s Karlovarským krajem informační materiál Vzdělávací mapa Karlovarského kraje, který obsahuje ucelené informace o všech středních školách v kraji, největších zaměstnavatelích a nejvíce poptávaných profesích, základní údaje o podnikání a zaměstnání a řadu užitečných odkazů. Jedná se již o druhé, aktualizované vydání tohoto informačního materiálu, který by vám měl usnadnit rozhodování o budoucím studiu na střední škole. Materiál je k dispozici v příloze této zprávy, případně u výchovné poradkyně školy. Dále si vás dovolujeme informovat, že máme při Krajské hospodářské komoře zřízeno Kontaktní místo pro spolupráci zaměstnavatelů a škol, v rámci něhož vám nabízíme zdarma řadu služeb, které vám mohou pomoci při kariérovém poradenství a komunikaci s místními zaměstnavateli. V případě zájmu o spolupráci a dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Za tým Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

Ing. Lenka Mansfeldová

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

nám.Jiřího z Poděbrad 478/33, 35202 CHEB


Publikováno 23. 2. 2021 1:07

Dny otevřených dveří na středních školách

Každý rok nabízí jednotlivé střední školy vycházejícím žákům dny otevřených dveří. Termíny a časy uvádějí na svých webových stránkách. Sledujte proto internetové stránky těchto středních škol, o které budete mít zájem a zúčastněte se jich. Prosím jen, navštěvujte střední školy tak, aby žáci zameškali co nejméně, tzn. nejlépe po vyučování.

Komplexní přehled o vzdělávání v Karlovarském kraji naleznete na Školském portálu Karlovarského kraje: >> http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx <<


Publikováno 23. 2. 2021 1:05