Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovný poradce

Výchovný poradce


Výchovný poradce:

Konzultace poskytujeme zájemcům kdykoli po předchozí domluvě.


  Výchovný poradce ve škole: 

  • zabezpečuje poskytování poradenských služeb
  • spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pracovníky školy při řešení problémů
  • zabezpečuje vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vede záznamy o žácích s problémy vzdělávacími, výchovnými a žácích ze znevýhodněného prostředí
  • poskytuje informace  o poradenských zařízeních a zprostředkovává zájemcům možnost využití jejich služeb
  • poskytuje pomoc při problémech s prospěchem a chováním
  • pomáhá při výběru dalších možností vzdělávání a poskytuje služby kariérového poradenství
  • průběžně spolupracuje s institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů

Co dělat po 15.5.2024?

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

blíží se nám středa 15.5.2024, kdy budou zveřejněny kompletní výsledky 1. kola přijímacího řízení. Výsledky budou zveřejněny v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední škole. Pokud by nastala situace, že některý náš žák nebo naše žákyně nebudou přijati, budete muset postupovat podle pokynů, které vám v příloze přikládám. Všechny informace naleznete také na www.prijimackynastredni.cz v sekci Pro rodiče a žáky.

Informace pro rodiče - Co dělat po 15.5.2024

JPZ leták

  


Publikováno 10. 5. 2024 10:19

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ 2024

V Březové 2. 1. 2024

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 1.2.2024 budete moci podávat přihlášky na střední školy do maturitních i učebních oborů pro Vaši vycházející dceru, Vašeho vycházejícího syna z 9.ročníku a nebo také pro žáky a žákyně s velmi dobrým prospěchem z 5. a 7.ročníku do víceletých gymnázií. Zatím stále ještě nejsou k dispozici formuláře nebo webové přístupy k digitálnímu vyplňování přihlášek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpřístupnilo informační webové stránky:

www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci .

Na těchto webových stránkách se můžete seznámit s postupy, podle kterých se budou přihlášky na střední školy řešit. Seznamte se prosím s nimi.

Děkuji Vám za spolupráci. Mgr. Hana Hylasová


Publikováno 2. 1. 2024 11:57

Jednotná přijímací zkouška 2024

Pro naše vycházející žáky, jejich rodiče a zákonné zástupce jsou v příloze uvedeny základní informace zveřejněné na www.cermat.cz - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které týkají Jednotné přijímací zkoušky a přihlášek na střední školy v roce 2024. Další informace Vám budeme sdělovat po schválení novely školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda.


Publikováno 22. 11. 2023 14:08

Vzdělávací mapa škol Karlovarského kraje

Vážení rodiče, žáci devátých ročníků,

vytvořili jsme pro vás ve spolupráci s Karlovarským krajem informační materiál Vzdělávací mapa Karlovarského kraje, který obsahuje ucelené informace o všech středních školách v kraji, největších zaměstnavatelích a nejvíce poptávaných profesích, základní údaje o podnikání a zaměstnání a řadu užitečných odkazů. Jedná se již o druhé, aktualizované vydání tohoto informačního materiálu, který by vám měl usnadnit rozhodování o budoucím studiu na střední škole. Materiál je k dispozici v příloze této zprávy, případně u výchovné poradkyně školy. Dále si vás dovolujeme informovat, že máme při Krajské hospodářské komoře zřízeno Kontaktní místo pro spolupráci zaměstnavatelů a škol, v rámci něhož vám nabízíme zdarma řadu služeb, které vám mohou pomoci při kariérovém poradenství a komunikaci s místními zaměstnavateli. V případě zájmu o spolupráci a dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Za tým Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

Ing. Lenka Mansfeldová

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

nám.Jiřího z Poděbrad 478/33, 35202 CHEB


Publikováno 23. 2. 2021 1:07

Dny otevřených dveří na středních školách

Každý rok nabízí jednotlivé střední školy vycházejícím žákům dny otevřených dveří. Termíny a časy uvádějí na svých webových stránkách. Sledujte proto internetové stránky těchto středních škol, o které budete mít zájem a zúčastněte se jich. Prosím jen, navštěvujte střední školy tak, aby žáci zameškali co nejméně, tzn. nejlépe po vyučování.

Komplexní přehled o vzdělávání v Karlovarském kraji naleznete na Školském portálu Karlovarského kraje: >> http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx <<


Publikováno 23. 2. 2021 1:05