Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovný poradce

Výchovný poradce


Výchovný poradce:

Konzultace poskytujeme zájemcům kdykoli po předchozí domluvě.


  Výchovný poradce ve škole: 

  • zabezpečuje poskytování poradenských služeb
  • spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pracovníky školy při řešení problémů
  • zabezpečuje vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vede záznamy o žácích s problémy vzdělávacími, výchovnými a žácích ze znevýhodněného prostředí
  • poskytuje informace  o poradenských zařízeních a zprostředkovává zájemcům možnost využití jejich služeb
  • poskytuje pomoc při problémech s prospěchem a chováním
  • pomáhá při výběru dalších možností vzdělávání a poskytuje služby kariérového poradenství
  • průběžně spolupracuje s institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů

Informace o přijímacím řízení

Přinášíme nové informace o přijímacím řízení ve školním roce 2022/2023. 

V příloze najdete časový harmonogram přijímacího řízení a pokyny k podávání přihlášek, povinné jednotné zkoušce v oborech s maturitní zkouškou, výsledkům přijímacích zkoušek, zápisovému lístku i pozvánce k přijímací zkoušce. 

                 >>  1.Informace pro rodiče 9. ročníků 2022-23.docx  <<


Publikováno 20. 10. 2021 18:30

Vzdělávací mapa škol Karlovarského kraje

Vážení rodiče, žáci devátých ročníků,

vytvořili jsme pro vás ve spolupráci s Karlovarským krajem informační materiál Vzdělávací mapa Karlovarského kraje, který obsahuje ucelené informace o všech středních školách v kraji, největších zaměstnavatelích a nejvíce poptávaných profesích, základní údaje o podnikání a zaměstnání a řadu užitečných odkazů. Jedná se již o druhé, aktualizované vydání tohoto informačního materiálu, který by vám měl usnadnit rozhodování o budoucím studiu na střední škole. Materiál je k dispozici v příloze této zprávy, případně u výchovné poradkyně školy. Dále si vás dovolujeme informovat, že máme při Krajské hospodářské komoře zřízeno Kontaktní místo pro spolupráci zaměstnavatelů a škol, v rámci něhož vám nabízíme zdarma řadu služeb, které vám mohou pomoci při kariérovém poradenství a komunikaci s místními zaměstnavateli. V případě zájmu o spolupráci a dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Za tým Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

Ing. Lenka Mansfeldová

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

nám.Jiřího z Poděbrad 478/33, 35202 CHEB


Publikováno 23. 2. 2021 1:07

Další burzy škol pro vycházející žáky

Každý rok nabízíme vycházejícím žákům burzy/výstavy středních škol a snažíme se tak usnadnit jim jejich výběr. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci nemůžeme letos školy navštěvovat osobně. Proto je možné zúčastnit se burzy škol ONLINE. Připojte se přes internet do on-line prostředí škol, které se burzy účastní a můžete se vyptávat na vše, co vás o škole zajímá.

Komplexní přehled o vzdělávání v Karlovarském kraji naleznete též na Školském portálu Karlovarského kraje: >> http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx <<


Publikováno 23. 2. 2021 1:05