Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ICT > Řád učebny VT

Řád učebny VT

 1. Práce v učebně se řídí pravidly pro přístup do školní počítačové sítě a sítě internet.
 2. Žáci vstupují do učebny a zdržují se v ní pouze za přítomnosti vyučujícího nebo vedoucího kroužku.
 3. Samostatnou práci žáků v učebně může povolit pouze vedení školy, žák je pak povinen prostřednictvím elektronické pošty nahlásit na určenou adresu číslo počítače, na kterém pracuje, čas zahájení a čas ukončení práce.
 4. Vstup do učebny je povolen pouze v přezůvkách, v místnosti je zakázáno jíst a pít.
 5. Po vstupu do učebny žáci kontrolují na svém pracovišti nepoškozenost stolů a zařízení výpočetní techniky, zjištěné závady okamžitě ohlásí vyučujícímu.
 6. Žáci pracují jen podle pokynů vyučujícího, bez jeho povolení nesmí manipulovat se žádným zařízením. To se týká i zapínání jednotlivých zařízení (počítačů, tiskáren, práce disketovými mechanikami.
 7. Žáci mají zákaz manipulace s hlavním vypínačem.
 8. Není dovoleno dotýkat se obrazovek monitorů, sahat na jakákoliv el. zařízení a to včetně zásuvek, hrozí úraz elektrickým proudem.
 9. Uvědomělou kázní žáci zajišťují svoji bezpečnost a chrání zařízení učebny před poškozením.
 10. Práce s počítačem zatěžuje zvláště oči a páteř. Předcházet únavě lze občasnými změnami pohledu (do třídy, do oken).
 11. Zjistí-li žák při práci s počítačem nějakou závadu, ihned ji ohlásí vyučujícímu. V případě vzniku požáru na elektrickém zařízení se musí okamžitě vypnout hlavní vypínač, odpovědný vedoucí provede další opatření k zamezení šíření požáru.
 12. K celkovému odpojení školy od elektrické sítě slouží červené tlačítko u dveří hlavní rozvodny v prostorách šaten (po rozbití skleněné výplně ochranné skříňky).
 13. Osobní věci (aktovky, poznámkové sešity a atp.) se ukládají na určené místo.
 14. Před odchodem si každý žák uklidí své pracoviště, vedoucí hodiny vypne osvětlení, uzavře okna, uzamkne učebnu.