Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Březová, okres Sokolov

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Březová,
nám. Míru 230,
357 61 Březová

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování ...

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, školní družina, školní jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Březová,
  okres Sokolov
  Komenského 232,
  35761 Březová

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Březová,
  okres Sokolov
  Komenského 232,
  35761 Březová

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 352 633 540

  E-mail: +420 608 323 025

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zs-brezova.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Březová,
  okres Sokolov
  Komenského 232,
  35761 Březová

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info@zs-brezova.cz

 • 4.8 Datová schránka

  jgjmj5n

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy: 862698369/0800
Číslo účtu školní jídelny: 182-0862698369/0800

6. IČO

75005760

7. DIČ

CZ75005760 Škola je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@zs-brezova.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): vmphktr

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Březová, okres Sokolov, Komenského 232, 35761 Březová

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škola Březová okres Sokolov poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • *Výroční zpráva za rok 2019*
 • *Výroční zpráva za rok 2020*

případně

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.