Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Členové školské rady při ZŠ Březová, okres Sokolov

V souladu s ustanovením §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě usnesení zastupitelstva města Březová č.79/05 byla s účinností ke dni 1. ledna 2006 zřízena školská rada při ZŠ Březová, okres Sokolov.  S účinností od 15.2.2022 pracuje školská rada ve složení:

zástupce města: Květoslava Šafnerová (724 280 075)
zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Novotná (776 584 213)
zástupce zákonných zástupců: Miroslav Makovička (777 167 324)

Školská rada a GDPR

Podle §168 školského zákona je ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Těmito zvláštními právními předpisy je nyní nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů.

Zásady pro práci s informacemi o škole:

  • ředitel školy poskytuje školské radě informace o škole v agregované podobě (počty žáků, počty pedagogů)
  • objeví-li se při jednání školské rady osobní údaje, upozorní ředitel školy členy školské rady na povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích
  • výstupy ze školské rady (záznamy z jednání) nesmí obsahovat osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy