Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Den Země

Den ZeměV HLAVNÍ ROLI PLAST

Z čeho se plasty vyrábí? Kde všude je využíváme? Jaký podíl plastů vytřídíme a kolik z nich je skutečně zrecyklováno? Co se vyrábí z materiálu získaného recyklací plastů? Jaký je význam slov ecodesign a bottle to bottle? Proč si dát pozor na greenwashing? Proč bychom měli dávat přednost opakovaně použitelným obalům? Proč nechceme planetu zamořenou plasty?

Na tyto, a i jiné otázky hledaly a nalézaly odpovědi děti naší školy během dubnových oslav Dne Země. Celodenní práce v jednotlivých třídách byly zaměřené jednak teoreticky (načerpávání informací), jednak prakticky (aktivity herní, tvořivé) a většinou nechybělo ani bádání venku. Třídní učitelé a jejich asistenti pro děti připravili i pomocí EKOABECEDY ze školního programu Recyklohraní pěkné, zábavné a poučné dopoledne.

A co naše třídy podnikly na Den Země?

1.A – Po zhlédnutí videa „Vzkaz v láhvi“ si udělala dechové cvičení s brčkem, hru „K čemu slouží plasty a co vše patří do žlutého kontejneru.“ Dále provedla pokus sešlapávání plastů, a nakonec si vyrobila vázy s květinami z plastových lahví.

1.B – Připomněla si důležitost třídění odpadů, pomocí obrázků vysvětlila ohleduplnější přístup k životnímu prostředí díky opakovaně používané krabičce na svačinu, zahrála si kvarteto o třídění, provedla pokus sešlapávání lahví a vyrobila si z PET lahví a víček jarní dekoraci do třídy.

2.A – Zhlédla výuková videa o plastech (třídění a recyklaci), podiskutovala o svačinových krabičkách a jejich přínosu oproti igelitovým pytlíkům, vyzkoušela si pokus zmenšení objemu PET lahví v kontejneru sešlápnutím a možnost dalšího využití plastů – výroba činky. Na závěr vyplnila pracovní listy a zahrála si kvarteto s kontejnery na tříděný odpad.

2.B – Po zhlédnutí dokumentu o zpracování použitých PET lahví debatovala pomocí obrázků a navrhovala věci ke zlepšení životního prostředí. Zasoutěžila si s využitím lahví (kuželky, trefování do branek, slalom). Přečetla si příběh „O smutné kačence“, které někdo odpadky znečistil rybníček. Nakonec si připomněla kontejnery na tříděný odpad a co do nich patří.

3.A – Zahájila den besedou o plastech, o jejich škodlivosti směrem k životnímu prostředí a člověku. Hledala alternativy za tento materiál a zhlédla výuková videa. Vypracovala pracovní list a zhotovila si výrobek z plastů.

3.B – Vedla rozhovor o významu plastových obalů, o významu opakovaně použitelných obalů a třídění odpadu, vypracovala pracovní list. Dále zhlédla video o odpadech a znečištění naší planety plasty, pak vedla řízený rozhovor, jak se k přírodě chovat správně. Vytvořila obraz, kdy planetu mají v rukou děti. Vypěstovala si ve třídě řeřichu. Poslední část vyučování byla praktická. Vyzbrojena ochrannými pomůckami vyrazila do přírody odstranit volně odhozené plasty. Nasbírala toho opravdu dost a uvědomila si, že odpad v přírodě není od nikoho jiného než od lidí a že se bude podílet na tom, aby volně pohozených odpadků bylo co nejméně.

4.A – Vstoupila do dne hrou Kvarteto, které bylo zaměřeno na barvy kontejnerů a hledala čtveřici odpadků, které do nich patří. Pracovala s plánkem města Březová, do kterého zakreslovala kontejnery pro tříděný odpad, Porovnala výsledky s google mapou a později i vše ověřila procházkou po městě. Sledovala videa o třídění plastů, co se děje s PET lahvemi. Z PET lahví si vyrobila krásné květiny.

5.A – Nejprve se věnovala třídění odpadu: vyrobila si plakáty o tom, jaký odpad patří do jakých kontejnerů, zahrála si kvarteto o třídění a pomocí interaktivní tabule programovala cestu odpadu do správné popelnice. Na část dne se přesunula ven a v terénu Březové zjišťovala, kde máme kontejnery na plasty, a to zakreslila do mapy města. Poslední hodinu vyrobila chobotnici z plastových obalů, ozdobila si s ní třídu a pojmenovala ji OTA.

6.A – Věnovala se osvětovému úkolu z programu Recyklohraní – „Pojďme léčit českou krajinu“. Zhlédla výuková videa k tématu především klimatických změn v naší české krajině, poté se pomocí plakátů zamyslela, jak se naše krajina mění, jak můžeme pomoci zastavit či zpomalit tyto změny, anebo jak se na ně adaptovat a jak vrátit krajinu do lepší kondice. Zahrála si hru „Lesní podnik“, kde přemýšlela, jak udržet zdravý les a hospodařit s ním. Domluvila si s panem starostou sázení stromů ve městě. Nakonec šla ven zkoumat a fotit jarní přírodu (byliny a zvířátka), bohužel byla v tento den ještě kvůli chladu „schovaná“.

6.B – si zpříjemnila den zážitkovým kurzem v příjemném, voňavém a inspirujícím prostředí dílny na Statku Bernard v Královském Poříčí. Zde si sami vyrobili a odnesli krásná přírodní dekorativní mýdla plná květin, bylin a rozmanitých vůní.

7.A – Dozvěděla se spoustu informací o koloběhu a recyklaci plastů, zhlédla výuková videa, vyplnila pracovní listy a vyrobila plastové značení k místu třídění ve třídě.

8.A – řešila, jak moc jsou plasty škodlivé pro životní prostředí, bavila se o tom, jak může každý z nás minimalizovat dopady plastů na naše životní prostředí a dělala aktivity na druhy plastů a 5 pravidel cirkulární ekonomiky, na závěr vyráběla plasťačku, která jí ozdobila třídu.

8.B – Se věnovala plastům, tomu, jak jejich množství redukovat, jak s nimi správně nakládat jako s odpadem nebo jak plastový odpad vůbec nevyprodukovat. Následující čas strávila poznáváním rostlin a živočichů v okolí školy.

9.A – Se věnovala tématu plasty, mikroplasty a littering. Zhlédla krátké video o plastech, vyplňovala dotazník „Nebuď plýtvákem“, o kterém vedla diskuzi. Poté se rozdělila do skupin, každá skupina v rámci mediální gramotnosti vyhledávala informace na internetu a 3 nejzajímavější informace o mikroplastech nebo litteringu pak před třídou prezentovala. Jedna skupina se pak rozhodla natočit kampaň na téma mikroplastů a zbytek třídy vyráběl oblečení z tříděného odpadu, především z plastů. Konec dne strávila venku poznáváním stromů v okolí školy s p. uč. Vejsadovou.

9.B – V centru jejího zájmu bylo téma: „Co je dobré vědět o plastech a jejich rozumné spotřebě.“ Zhlédla video „Plasty kolem nás (nezkreslená věda)“ a povídala si o životním cyklu obalu a pak sestavila z nastříhaných kartiček s obrázky životní cyklus PET lahve. Vyplnila krátký dotazník: Nebuď plýtvákem, pracovala s informacemi o spotřebě obalů všeho druhu, o možnostech zodpovědného chování vůči přírodě, opakovaném používání obalů nebo o jejich recyklaci a jak to chodí u nás doma v naší rodině. Zahrála si karty s druhy obalů na nápoje (plast, hliník, sklo, nápojové kartony) a s otázkami svázané s životním cyklem jednotlivých materiálů. Zakončila den procházkou po okolí Březové a fotografováním míst, která se jí nelíbila (cestou potkala neuklizený požitý stavební materiál, pohozené pytle s odpadky vedle kontejnerů nebo zahozený kelímek v trávě).