Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Stránky tříd 22/23 > 4.A > Probrané učivo 4.A

Probrané učivo 4.A

Níže naleznete probírané učivo v aktuálním týdnu. Informace využijte především k doplnění učiva v případě absence třeťáků.

Předem velmi děkuji za spolupráci.

Třídní učitelka Mgr. Michaela Heidlerová

 

ZÁŘÍ 2021

4. TÝDEN

Pondělí 27. září 

ČJ (čtení/psaní) - společná četba (Katka a klokan ze šuplíku), procvičování psaní; Písanka str. 6

M - opakování učiva 2. ročníku (písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení čísly 2, 3); Učebnice str. 10, 12-13, Pracovní sešit str. 5

ČJ (mluvnice) - opakování učiva 2. ročníku (slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě); Učebnice str. 13, Pracovní sešit str. 8


Úterý 28. září - STÁTNÍ SVÁTEK

ČJ (mluvnice) -

M -

ČJ (čtení/psaní) -


Středa 29. září 

ČJ (mluvnice) - diktát, opakování učiva 2. ročníku (slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě); Učebnice str. 14, Pracovní sešit str. 9

M (geometrie) opakování učiva 2. ročníku (vzájemná poloha bodu a přímky, ); Učebnice str. 5-10, Pracovní sešit str. 4-8

PRV - Cesta do školyUčebnice str. 8-9, Pracovní sešit str. 4-5


Čtvrtek 23. září 

ČJ (slohová cvičení) - pozdrav, představení se, společná četba (Katka a klokan ze šuplíku)Učebnice str. 12, Pracovní sešit str. 7

M - opakování učiva 2. ročníku (sčítání a odčítání s přechodem desítky, finanční gramotnost); Učebnice str. 9 a 11, Pracovní sešit str. 4

ČJ (mluvnice) - opakování učiva 2. ročníku (i/y po měkkých a tvrdých souhláskách); Učebnice str. 10/ cv. 2 a str. 11/ cv. 4, Pracovní sešit str. 6


Pátek 24. září 

ČJ (mluvnice) - opakování učiva 2. ročníku (i/y po měkkých a tvrdých souhláskách); Učebnice str. 11/ cv. 5, Pracovní sešit str. 7

Mopakování učiva 2. ročníku (písemné sčítání a odčítání); Učebnice str. 10, Pracovní sešit str. 5/ cv. 1, 3

PRV - VyučováníPracovní sešit str. 3

ČJ (čtení/psaní) - společná četba (Katka a klokan ze šuplíku), procvičování psaní; Písanka str. 5