Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Recyklohraní

RecyklohraníZapojili jsme se s našimi žáky do plnění osvětového úkolu programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Tento recyklační program, do kterého je naše škola přihlášena, podporuje environmentální výchovu na školách a prohlubuje znalost žáků v oblasti předcházení, třídění a recyklaci odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností, projektů a přímou účastí na sběru baterií, cartridgií a drobného elektra. Plnění úkolů přináší škole body do celoroční hry a na konci roku jsou aktivní školy odměněny.

Žáci z 5. A s p. učitelkou Fajtovou se proměnili v Robinsony a Robinsonky a vytvořili Vzkaz v láhvi. Bylo to poselství, které mělo přinášet zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak se recyklují. S touto problematikou se děti seznámily v naučném videu a prodiskutovaly téma s paní učitelkou. Poté se pustily do tvorby a pod jejich rukama vznikly moc pěkné komiksy. Posuďte sami.

Doprovodný pokus se sešlapáváním lahví v rámci hodiny fyziky si zase vyzkoušeli osmáci s p. učitelem Očkayem. Zjistili, i díky výpočtům, že když nebudeme láhve sešlapávat, sběrné nádoby se musí častěji vyvážet, což přináší větší nároky na dopravu, potažmo pohonné hmoty, a to způsobuje vyšší produkci skleníkových plynů.

Pochvalu, které zaslalo Recyklohraní škole, patří všem zapojeným žákům a učitelům za kreativitu a aktivní přístup.