Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Oslavy Dne Země

Oslavy Dne ZeměDo oslav Dne Země se naše škola vrhla v pátek 29. dubna. Rámec tohoto dne vymyslely a organizačně spojovaly Ekotým školy s koordinátorkou environmentální výchovy.

V první části dne se třídy věnovaly různým ekologickým tématům, zhlédly naučná videa, diskutovaly, vypracovávaly pracovní listy, tvořily plakáty, obrázky či hrály hry na dané téma. Žáci se zároveň seznámili s úkoly Kampaně obyčejného hrdinství, do které se naše škola již pravidelně zapojuje. Také se žáci zamysleli nad tím, jakým způsobem lze zlepšit prostředí školy a předkládali různé zajímavé nápady, které Ekotým vyhodnotí a pokusí se zajistit jejich realizaci.

V rámci jednotlivých tříd se žáci zabývali těmito tématy:

1.A – nutností ochrany naší Země od odpadků, vyrobili si čelenku a pracovním listem si ověřili nabité vědomosti

1.B – vznikem sluneční soustavy, ochranou planety a přírody, tříděním odpadů, zazpívali si píseň o planetě

2.A – ochranou planety Země, tříděním odpadků, kreslili naši planetu

2.B – znečištěním planety Země (znečištěním vody, vzduchu, odpadky …)

3.A – tříděním, skládkami, zodpovědnou spotřebou a znovuvyužitím odpadů

4.A – ekosystémem lesa a ochranou přírody, rozkladem odpadků v přírodě, skládali puzzle a zpívali píseň Stromy

5.A – vodou v přírodě, koloběhem vody, čištěním odpadních vod, nakreslili si 3D kapky znázorňující, k čemu všemu vodu potřebujeme

6.A – problematikou udržitelnosti, upcyklací, bezobalovým způsobem života, samozásobitelstvím, vyrobili k tématu billboard

6.B – šetřením energiemi, na toto téma nakreslili komiks

7.A – životním prostředím, ekosystémy, problematikou palmy olejné, zahráli si hru s přiřazováním rostlin a zvířat k daným krajinám + chráněné druhy

7.B – obnovitelnými zdroji, úspornými spotřebiči, pasivními domy a jak uspořit energii prostřednictvím referátů žáků, diskutovali o problematice a vyplnili pracovní list – úspora energie

8.A – udržitelným způsobem života, vytvořili plakát desatera ekologické domácnosti

9.A – navštívili čističku odpadních vod v Sokolově a seznámili se s jejím fungováním

Základním mottem našeho Dne Země bylo: „Ozeleňme si školu“. Během covidové doby postupně ze tříd (díky nutnému ozónování) vymizely rostliny, které jednak prostředí školy zpříjemňují, jednak pomáhají čistit vzduch přirozeně. Rozhodli jsme se je alespoň částečně vrátit do tříd. Škola nakoupila květináče, zeminu a sazenice pokojových rostlin a ekotýmáci rozdali vše do jednotlivých tříd. Žáci pak měli za úkol hliněné květináče libovolně nazdobit a zasázet do nich rostlinky, o které pak budou během roku pečovat.

V závěru dne si každá třída zasázela na školní zahradě svůj keř drobného ovoce (maliny, borůvky nebo rybíz). Rádi bychom tímto prvním krokem začali postupnou proměnu školní zahrady v místo vhodné pro praktickou a badatelskou výuku venku, což by žáci velmi ocenili.

Děkujeme všem učitelům a asistentům, kteří si připravili pro své třídy podnětná témata a zajímavé aktivity. Doufám, že si děti den užily a že se o své životní prostředí budou vždy dobře starat a sami přispějí svým chováním a aktivním občanstvím k jeho zlepšení. Motivující může být i výrok antropoložky M. Meadové: „Nikdy nepochybuj o tom, že by malá skupina přemýšlivých, zapálených jednotlivců mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila“.

                                                                                                                    Š. Krausová – koordinátorka EVVO