Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Beseda o normalizaci

Beseda o normalizaciBeseda o normalizaci

V úterý 29. 11. se v rámci 18. ročníku Měsíce filmu na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni, konala v Loutkovém sále MFC Březová vzdělávací akce pro žáky 8. a 9. ročníku. Školy zapojené do tohoto projektu pořádají projekce vzdělávacích filmů s tematikou moderních československých dějin a zvou pamětníky na besedy s žáky.

Letošním tématem byla Normalizovaná každodennost, která měla za cíl ukázat žákům, jakým způsobem ovlivňoval komunistický režim v období normalizace život obyčejného člověka. K promítání byl vybrán film Normalizační loutka, který sleduje období normalizace z dětského pohledu. Film ukazuje svět školy, typických betonových hřišť a pionýrských schůzek, ale také svět, kde je každé vybočení z řady tvrdě potrestáno. Hlavní postavu filmu bychom mohli označit za šedou myš, která se snaží na sebe zbytečně neupozorňovat. A tak volby, které ve svém životě činí, nejsou prakticky žádnými skutečnými volbami.

Po projekci filmu měli žáci možnost pobesedovat s pamětníky. Pozvání přijal pan místostarosta Březové Miroslav Bouda, k němuž se přidali pan ředitel a paní zástupkyně naší školy. S dětmi sdíleli své vlastní prožitky a vzpomínky z období normalizace. Pan ředitel a paní zástupkyně obohatili besedu donesenými předměty z vlastního dětství a mládí. Naši žáci mohli kdykoli během besedy pokládat dotazy a ptát se na cokoli, co je z tohoto období zajímalo. Projekce filmu s besedou tak vhodně doplnila výuku moderních československých dějin.

Díky zapojení do projektu Měsíc filmu na školách naše škola bezplatně obdržela mj. plakátovou výstavu Sliby versus realita, která přibližuje podobu všudypřítomné propagandy v komunistickém Československu v letech 1948–1989. Tu mohli žáci zhlédnout v lobby naší školy.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem hostům, kteří i přes své časové vytížení přijali pozvání na tuto akci a zavzpomínali na své dětství a mládí v době nesvobody.

Za ZŠ Miloslava Mrázková