Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |
Adresa školy: Základní škola,
Komenského 232,
35761 Březová
Zobrazit na mapě
Ředitel školy: Mgr. Jiří Daneš,
352 633 541,   danes@zs-brezova.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Novotná,
352 633 542,   novotna@zs-brezova.cz

Sekretariát školy:

 

 

Osoba určená pro kontakt

se školskými poradenskými zařízeními

Ilona Hynková,
352 633 540, 608 323 025

info@zs-brezova.cz

 

Mgr. Marika Veselá

352 633 552,   vesela@zs-brezova.cz

Školní jídelna: Eva Ohnesorgová,
352 633 543,   skolnijidelna@seznam.cz
Školní družina: Monika Birošová,
Šárka Pencová,

352 633 545,   birosova@zs-brezova.cz
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz